Vereniging De Lytse S​údwesthoeke

De vereniging heeft tot doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van muziek. ​Soli Deo Gloria is opgericht in 1898 en heeft in haar meer dan 100-jarig bestaan veel hoogte- en dieptepunten gekend.  In 1988 is de vereniging gefuseerd met Harmonie uit Warns, vanaf dat moment heet het muziekkorps Chr. Muziekvereniging De …