Over ons

Vereniging De Lytse S​údwesthoeke

De vereniging heeft tot doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van muziek.

Soli Deo Gloria is opgericht in 1898 en heeft in haar meer dan 100-jarig bestaan veel hoogte- en dieptepunten gekend.

In 1988 is de vereniging gefuseerd met Harmonie uit Warns, vanaf dat moment heet het muziekkorps Chr. Muziekvereniging De Lytse Súdwesthoeke (LSWH).

De LSWH is een inspirerende en bloeiende vereniging die een belangrijke plaats inneeemt in de Súdwesthoek.

Ze verleent haar medewerking aan kerkdiensten, jubilea en diverse evenementen in Stavoren, Warns, Molkwar en Hindeloopen.

Verder staat het deelnemen aan concerten, concoursen en festivals hoog in het vaandel. Om al deze activiteiten te doen slagen, moet er gerepeteerd worden. De repetities staan onder leiding van Yvonne Galama uit Bolsward.

De Lytse Súdwesthoeke geeft regelmatig concerten. De voorjaars-, najaars- en kerstconcerten zijn vaste optredens op de agenda. Vaak worden bij deze concerten koren, zangers of andere muzikale talenten uitgenodigd.

De vereniging stelt muziekinstrumenten beschikbaar voor haar leden.